sponsoren

SPAR HEEREN
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > wandeltips

WANDELTIPS

Waarschuwing

Jaarlijks wordt door de gemeente een preventieve bestrijding van eikenprocessierups (EPR) uitgevoerd. De eikenbomen op risicolocaties worden bespoten met een biologisch middel waardoor de overlast de afgelopen jaren flink is afgenomen. Een actuele lijst van locaties is te vinden op www.meierijstad.nl.

Ondanks de preventieve bestrijding is het niet mogelijk om de EPR volledig uit te roeien. Ook bij de organisatie van uw evenement zult u daarom bedacht moeten zijn op de mogelijke aanwezigheid van de EPR. De overlast heeft jaarlijks een piek in de periode half mei tot eind juni, maar ook daarbuiten kan sprake zijn van overlast. In bijgevoegde folder vindt u meer informatie over hoe de EPR te herkennen, wat de mogelijke klachten zijn en wat u als organisatie kunt doen om ongemak te voorkomen. Wij raden u aan in ieder geval de locatie of route van uw evenement een week voor het evenement te schouwen op de aanwezigheid van de rupsen.

Treft u rupsen aan dan kunt u dit melden bij het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) via http://www.kad.nl/nl/contact. Zij kunnen u niet alleen voorzien van deskundig advies, maar registreren voor gemeente Meierijstad ook alle overlast locaties. Indien nodig gaat de gemeente op advies van het KAD over tot het wegzuigen van de rupsen. Het is hierbij belangrijk dat u zo duidelijk mogelijk de locatie van de aangetroffen rupsen doorgeeft.

Handig

Neem de mobiele telefoon mee!

Verkeer
Blijf zoveel mogelijk op de stoep lopen, indien het niet anders kan dan altijd links van de weg. Volg altijd de aanwijzingen op van de verkeersregelaars.

EHBO
Op start en finish is EHBO aanwezig, verder rijdt op het parcours EHBO rond. In noodgevallen zijn zij altijd te bereiken via de Marsleider of het startbureau.

Routes
De route wordt aangegeven door middel van pijlen op bordjes.

Afval
Houd de routes en de omgeving schoon. Papier, blikjes e.d. niet op de grond gooien maar houd ze bij u totdat u een vuilnisbak of vuilniszak tegenkomt.

Aansprakelijkheid
Deelnemers lopen mee op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade.

Calamiteiten
Altijd via de coördinator algemeen. ( b.v. Politie, EHBO )

Bij onweer, bliksem en hevige regenval

  • Zoek een overdekte schuilplaats in woning of boerderij.
  • Ga niet onder een boom of lantaarnpaal staan, dat is gevaarlijk.
  • Indien u geen overdekte schuilplaats vindt, schuil dan in de berm in een greppel of lager gelegen gedeelte.
  • Ga niet liggen of knielen in de berm maar hurk of ga zitten met uw armen om uw benen gevouwen.
  • Als het onweer dichtbij komt, bel dan niet met uw telefoon, deze kan het onweer aantrekken als u de telefoon in de hand houdt.
  • Verwijder ijzer (grote kettingen of armbanden of rugzak met ijzeren frame) van uw lichaam.
  • Loop nooit met paraplu (geeft kramp en is gevaarlijk bij onweer).
  • Draag bij hevige regenval een katoenen hoofddeksel, kan afkoeling enigszins tegengaan.

Afmelden
Na elke marsdag dient u zich steeds af te melden: het startbureau sluit om 22.00uur

Foto's en video's
De organisatie maakt foto's en die worden gepubliceerd op de internetsite www.avondvierdaagse-schijndel.nl.

De organisatie wenst u prettige wandelavonden.